Vítejte na webu f-bike

Většina z nás prošla v době dospívání obdobím snů a představ, přičemž řada z nich byla spojena s četbou a návštěvou biografu.

Webová stránka, kterou si právě prohlížíte, má dokumentovat projekt a podporovat diskusi o splnění jednoho takového snu – jde o návrh a vytvoření prototypu „létajícího kola“ (nebo také flying bike, zkráceně f-bike).

Byli bychom rádi, pokud se tato webová stránka zároveň stane diskusním a inovativním fórem pro všechny, které projekt oslovuje.

Zadání projektu vycházelo ze dvou základních požadavků:

  • f-bike by měl mít všechny vlastnosti běžného jízdního kola, tj. měl by být schopen se po vlastní ose dostat na místo vhodné pro vzlet (vzhledem k vyšší hmotnosti bude využívat pohony i pro jízdu)
  • na vhodném místě by pak měl f-bike krátce, zhruba na 3 až 5 minut koordinovaným způsobem vzlétnout

Základní parametry vycházely především z druhého požadavku. Protože se bude jednat o statický vzlet bez využití vztlaku, budou poměrně veliké nároky na pohonné jednotky. Při prvním hrubém výpočtu celkové hmotnosti stroje i s pilotem byl přibližně určen potřebný výkon na statické zavěšení alespoň 50 kW. Tento výkon je možné při nepřekročení  požadované hmotnosti dosáhnout použitím kompaktních bezkartáčových motorů s magnety ze vzácných zemin (neodym), které mají výhodný poměr hmotnosti a výkonu. Celkový výkon se měl původně rozdělit do čtyř hlavních a čtyř stabilizačních vrtulových jednotek, kvůli úspoře hmotnosti byly nakonec dvě stabilizační jednotky vypuštěny.

Další požadavek vycházel z potřeby řídicí jednotky, která by zajišťovala základní stabilizaci při vzletu a umožňovala by pilotovi ovládání stroje ve vzduchu. Současně bylo potřeba zajistit stabilizaci kola při vzletu a přistání, kdy se uvažovalo o vytvoření sklopných odpružených podpor.

Posledním a nejdůležitějším požadavkem pak byla samozřejmě bezpečnost při provozu.

Koncept_DURATEC_V02_obr9

 

Souhrn základních požadavků na f-bike:

  • schopnost jízdy v přiměřeném terénu s pomocí pohonných jednotek (režim „bicykl“)
  • schopnost krátkého koordinovaného letu (max. letová hmotnost do 170 kg, využití komponentů kola pro ovládání letu, režim „vznášedlo“)
  • stabilizace stroje při vzletu a přistání (včetně odpružení)
  • bezpečnost letu (kontrola stavu akumulátorů, omezení vzletové výšky, omezení „nebezpečného“ zásahu do ovládání, které by vedlo k nekoordinovanému letu či pádu)
  • stabilizace pilota (připoutání bezpečnostním pásem, pevné opěry nohou, podpůrný sedák)